Single

Regulamin Mitingu O Uśmiech Dziecka Otwartych Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci

 R e g u l a m i n   

Mitingu O Uśmiech Dziecka

Otwartych Mistrzostw  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci

 

Cele i założenia imprezy

 1. Popularyzacja i promocja lekkiej atletyki jako jednego z pierwszoplanowych sportów w szkołach zapewniającego wszechstronny rozwój.
 2. Promocja miasta Włocławek i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 4. Promocja partnerów i sponsorów.

 

Organizator biegu

Organizatorem zawodów jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA we Włocławku

przy współpracy:

Urzędu Miasta Włocławek

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy

Ośrodka Sportu i Rekreacji  we Włocławku

 

Termin i miejsce

 • Impreza odbędzie się w dniu 20 maja 2017 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji,  Leśna 53A we Włocławku
 • Rozpoczęcie zawodów godz. 10:30.

Kategorie wiekowe i konkurencje:

Kategoria Rocznik Dziewczęta + chłopcy
Klasa I SP 2009  

40m, 300m, rzut piłeczką palantową

 

Klasa II SP 2008  

40m, 300m, rzut piłeczką palantową

 

Klasa III SP 2007  

60m, 300m, rzut piłeczką palantową, skok w dal

 

Klasa IV SP 2006  

60m, 300m, 600m, rzut  piłeczką palantową, skok w dal

 

Klasa V SP 2005  

60m, 300m, 600m, rzut piłeczką palantową, skok w dal

 

Klasa VI SP 2004  

100m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową,

 

Klasa I Gim 2003  

100m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem,

 

Klasa II Gim 2002  

100m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem,

 

 • Zawodnik ma prawo startu wyłącznie w jednej konkurencji.
 • W konkurencjach technicznych zawodnikowi przysługują 3 próby.
 • Dla roczników 2009-2008-2007 w biegach na 40m, 60m i 300m start wyskoki. Pozostali start niski.
 • Dla roczników 2009-2008-2007-2006-2005-2004 skoki ze strefy. Pozostali z belki.
 • Konkurencje odbędą się przy zgłoszeniu minimum 3 zawodników !!!!
 • Konkurencja wytłuszczone kolorem czerwonym rozegrane będą w ramach Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci.
 • Dodatkowo organizator przewiduje rozegranie sztafet 4x100m [ oddzielnie chłopcy i dziewczęta] w kategorii dzieci starsze rocznik 2004-2005. Do udział w tej konkurencji dopuszczone zostaną tylko kluby zrzeszone w Kujawsko Pomorskim Związku Lekkiej Atletyki !!!!!.

Zgłoszenia:

 • Wszyscy zawodnicy startują z numerami organizatora.
 • Zgłoszenia klubów przez panel PZLA: www.domtel-sport.pl/zgloszenia/ do dnia 15 maja 2017 roku godz. 20.00.
 • Zgłoszenia Szkół na załączonych drukach z pieczątką i podpisem Dyrektora placówki należy przesłać na adres : vectrawloc@interia.pl  do dnia 15 maja 2017r. [druk do pobrania na stronie lksvectra.pl ]. W dniu zawodów możliwe jest jedynie zgłoszenie indywidualne dziecka/zawodnika przez rodziców i tylko pod warunkiem posiadania przez Organizatora wolnych numerów startowych.
 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie oraz na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie przez organizatora, sponsorów oraz partnerów Biegu danych osobowych Uczestnika umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia, realizacji i sprawozdania z imprezy. Za powyższe odpowiedzialność ponosi zgłaszający: szkoła/ klub/ rodzic/ prawny opiekun [druk do pobrania na stronie lksvectra.pl ].

Nagrody:

 • Za miejsca I – III zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe. Za miejsca I-III w ramach Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawodnicy otrzymują medale.
 • Sztafety za miejsca I- III puchary.
 • Program minutowy zostanie podany po zamknięciu panelu zgłoszeń w dniu 16.05.2017r.
 • Organizator nie przewiduje opłaty startowej dla uczniów/zawodników będących mieszkańcami miasta Włocławek. Dla zawodników z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego opłata startowa wynosi 5zł., dla pozostałych 10zł.

 

Zasady finansowania:

 • Koszty związane z organizacja imprezy ponoszą organizatorzy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę.

 

Dodatkowe atrakcje:

 • Ścianka wspinaczkowa
 • Gigantyczne piłkarzyki
 • Bungee run
 • Stoisko do malowania buziek
 • Sprawnościowy tor przeszkód

 

 

Kontakt z organizatorem:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy  VECTRA

Al. Chopina 10/12,    87-800 Włocławek

Biuro Zawodów stadion OSiR Al. Chopina 8

http://www.lksvectra.pl/

+ 48 795 530 612

+ 48 504 042 203

Załączniki do pobrania !!!

Zgłoszenie ekipy Dzień Dziecka

zgoda rodziców Dzień Dziecka